Condicions de la reserva

Per fer la reserva

-Per tal de poder formalitzar la vostra reserva caldrà fer un avançament del 25% de l’import de l’estada al número de compte que us facilitarem junt amb una referència que caldrà fer constar.

-Una vegada fet l’avançament caldrà comunicar-ho enviant per fax o e-mail una còpia de la transferència bancària.

Llavors rebreu una confirmació de la reserva.

-La resta de l’import de l’estada, és a dir, el 75% restant caldrà abonar-lo en efectiu, el dia d’entrada a la casa. O també es podrà ingressar en el mateix número de compte abans del dia d’entrada a la casa i portar el justificant de la transferència.

Anul·lacions

L’anul·lació d’una reserva produeix unes despeses calculades sobre l’import de la paga i senyal de la reserva:

“DECRET 53/1994, de 8 de febrer, sobre el règim de preus, reserves i serveis complementaris en establiments d’allotjament turístic. (Correcció d’errada en el DOGC núm. 1904, pàg. 3725, de 3.6.1994).” Article 32 Rescabalament:

L’anul·lació de la reserva donarà lloc en els supòsits que s’esmenten en l’article anterior, a retenir, com a màxim, les quantitats següents:

1. El 5% de la paga i senyal, quan l’anul·lació de la reserva es faci amb més de trenta dies d’antelació a la data fixada per ocupar l’establiment.

2. El 50% de la paga i senyal, quan l’anul·lació s’efectuï amb trenta o menys dies i més de set.

3. El 100% de la paga i senyal, quan l’anul·lació s’efectuï amb menys de set dies d’antelació.

Normes de la Casa

-Tant sols acceptem animals de companyia a la casa la Moixella.

- El nombre de persones que pernocten a la casa no pot excedir el nombre estipulat en la reserva, qualsevol canvi caldrà comunicar-lo.

-Les instal·lacions són d’ús exclusiu per les persones allotjades.

-En el cas de preveure visites s’haurà de comunicar als propietaris.

-Disposem de bressols, trones i baranes de llits per els més petits, sense cost addicional. Per els bressols caldrà que us porteu la roba d’abric.

-Disposem de llits supletoris, aquests amb addicional.

-Les deixalles cal tirar-les al contenidor que es troba a la cruïlla de la carretera de Solsona.

-No es poden utilitzar les tovalloles de la casa per la piscina.

- No es poden utilitzar les mantes fora de la casa i per cap ús que no sigui el d’abric al llit.

- No es poden tirar les cigarretes al terra, és una qüestió d’higiene i perill de foc.

-Agrairem que ens facin saber qualsevol averia o desperfecte, per tal de poder reparar o substituir la cosa afectada.

-Caps de setmana: Hora d’entrada del divendres és a partir de les 16 hores, i la sortida fins a les 19 hores del diumenge.

-Temporada alta: Hora d’entrada a partir de les 16 hores i el dia de sortida a les 11 hores del matí.

LA SEVA RESERVA CONFIRMA L’ACCEPTACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS.

Weather forecast by WP Wunderground & Denver Snow Service